Hajautettu vai keskitetty internet?

Posted by Teemu Tiilikainen on February 15, 2020

Alunperin internetin oli tarkoitus olla hajautettu alusta. Internetiä selattiin yhdistämällä “purkkeihin”, joista haettiin muiden netinkäyttäjien luomaa sisältöä. Hajautetun sisällön hakeminen on kuitenkin työlästä, jonka vuoksi sisältöä keskittävät sivustot ovat muodostuneet ensisijaiseksi tavaksi kuluttaa sisältöä. Tästä johtuu muun muassa Redditin, jonka slogan on “the frontpage of the internet”, suosio.

Mutta kumpi on oikeasti käyttäjälle parempi? Hajautettu demokratia vai keskitetty diktatuuri?

Historia tuntee vain hyvin vähän onnistuneita esimerkkejä keskitetyn vallan toiminnasta, varsinkaan jos keskitetylle vallalle ei ole annettu selkeistä rajoja toiminnalle ja vallankäytölle. Jos ja kun internet tulee jatkossakin pysymään keskitettynä, tulee meidän alkaa määrittämään internetyritysten toiminnalle yhä tiukempia ja selkeämpiä rajoja.

1. Annetaan data käyttäjille

Data on digiajan valtaa, ja jos dataa keräävät ja hyödyntävät yritykset saavat käyttää sitä ilman rajoja, on jokaisen ihmisen turvallisuus ja yksityisyys vaarassa. GDPR on hyvä ensiaskel ja todella toivon, että muun muassa MyData-projekti etenee EU:ssa. Mikäli henkilötiedot olisivat oikeasti käyttäjien omaisuutta ja olisi standardoitu tapa, jolla käyttäjä voisi ladata yritysten luomaa sekä keräämää dataa ja jakaa sitä samaa dataa muiden yritysten käyttöön, syntyisi huikeita mahdollisuuksia uusien liiketoimintojen kehittämiseen sekä vanhojen disruptoimiseen.

2. Kielletään botit

Poliittisen mielipide-ilmaston ohjaaminen sosiaalisen median kautta on yksi nykyajan suurimmista sosiaalisista ongelmista. Tämän estämiseksi sosiaalisen median alustoilta tulisi joko kokonaan kieltää automatisoitujen käyttäjätilien eli bottien olemassaolo, tai ainakin pakottaa alustat tunnistamaan ja erottamaan selkeästi muille käyttäjille automatisoidut käyttäjätilit. Bottien keskustelukykyjen kasvaessa tästä tulee entistä tärkeämpää, jotta ihmiskäyttäjien mielipiteeseen ei voida niin vahvasti vaikuttaa automatisoitujen tilien kautta.

3. Selkeämmät mainokset

Mainostaminen internetissä on ja pysyy suurena liiketoimintana. Kuten boteilla, niin myös mainonnalla pystytään vaikuttamaan muun muassa ihmisten äänestyskäyttätymiseen ja siten horjuttamaan demokratiaa. Käyttäjälle tulisi selkeästi ja helposti osoittaa, mitkä tekijät vaikuttivat siihen että hänelle näytettiin juuri kyseinen mainos.

Edellä mainitut kolme kohtaa ovat hyvä alku nykyisen villin lännen kesyttämiseksi. Yhä valveutuneempien kuluttajien myötä internetin käytön ja toiminnan muutospaine tulee kasvamaan, mutta FAANG-yritysten muutosvastarintaa tulee verrata isojen öljy-yhtiöiden muutosvastarintaan uusiutuvan energian lisääntyvää käyttöä vastaan. Datan ja internetin käytön osalta tuleva muutos on yhtä suuri, jossei jopa suurempi, kuin muutos fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin.