varmais.fi


Ajatuksia ohjelmistokehityksestä, digitalisaatiosta ja ajankohtaisista aiheista.

Tulevaisuuden työelämä

Miten digitalisaatio tulee muuttamaan työelämää?


Kaikki koodaa(?)

Kun puhutaan digitalisaation vaikutuksesta työelämään, herää usein kysymys tarvitseeko kaikkien osata koodata? Jos tarkastellaan koodaamisen historiaa, niin 1960-luvulla koodaamisella tarkoitettiin reikien tekemistä paperilapuille, joilla sitten ohjailtiin tietokonetta. Data oli konkreettista ja käyttäjän tuli ymmärtää tietokoneen toimintaa todella hyvin saadakseen järkeviä tuloksia koneesta ulos.


Getting Things Done

Ihmisen mieli on huomattavasti parempi keksimään uusia ideoita kuin säilyttämään vanhoja. Getting Things Done on David Allenin 2000-luvun alussa asiantuntijatyöhön keksimä järjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa kognitiivista painolastia tehtävien ja ideoiden säilyttämisessä. Omaa elämääni GTD on mullistanut paitsi järjestelmänä, niin myös ajattelutapana suhtautua tietotyöläisen arkeen.


Kannattaako sijoittaa Bitcoiniin?

Kryptovaluutat, kuten Bitcoin, ovat olleet viime aikoina yleinen puheenaihe niiden korkeasta arvosta ja nopeista arvonvaihteluista johtuen. Pyynnöstä avaan tässä kirjoituksessa ajatuksiani ja suhtautumista niihin.


Vuosi Talentedia – How I Learned to Stop Worrying and Love the Recruitment

Vasta reilu vuosi takana, mutta paljon asioita ja tapahtumia on mahtunut kuluneeseen vuoteen. Uskon, että suurin osa kavereista ja sukulaisista ei vieläkään tiedä, mitä oikeastaan teen työkseni. Välillä en toisaalta tiedä sitä itsekään. Kun tekee jotain aivan uudenlaista, on joskus vaikea kuvailla jokapäiväistä tekemistä.